Đirada Red


Staza zahtijeva određenu razinu kondicije i iskustva.
Start je u centru Dobropoljane i početak staze prolazi centrom mjesta po asfaltnom putu u dužini 1 km. Nakon prolaza glavne ceste kreće široki makadamski put kroz predivne maslinike, suhozide i šumu te se nastavlja do cilja.

Na stazi se nalaze 3 bogate okrepe, a na okrepi 2 se pruža pogled na nacionalni park Kornati nakon kojeg kreće spust na nadmorsku visinu mora te kratki segment 0,5 km na škrapama u samoj zoni plime i oseke koji vodi do okrepe 3.

Nakon 3. okrepe kreće finalan spust po makadamu na kojem se nalazi 0,5 km singletracka i dalje nastavlja uspon makadamom prema cilju i samom vrhu Veliki Bokolj na 274 m/nv s kojeg se pruža pogled 360 stupnjeva na Velebit te cijeli arhipelag Zadarskog otočja.

Cilj je na Velikom Bokolju.
Limit za završiti stazu je 5 sati.

Showtime!


Duljina staze 15 km 90 m


Okupljanje u Dobropoljani uz osiguran parking za sudionike


Start utrke u Dobropoljani


Cilj na vidikovcu V. Bokolj


Prijevoz od cilja do Dobropoljane organiziran

ĐIRADA RED

Duljina staze 15 km

ĐIRADA BLUE

Duljina staze 9 km

Image

Okupljanje i start

Dobropoljana - osiguran parking za sudionike

Cilj

Vidikovac V. Bokolj - prijevoz od cilja do Dobropoljane organiziran